ทำไมถึงต้องบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเป็นหัวใจหลักในการแปลงแรงดันสูงระบบจำหน่าย เพื่อให้สามารถใช้กับอุปกรณ์ทั่วไปที่มีอยู่ได้ในโรงงานหรือบ้านเรือนสถานประกอบการต่างๆ ถูกใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดการจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้หม้อแปลงทำงาน ซึ่งอาจเกิดการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ และชำรุดได้ เพื่อยึดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า ควรต้องมีการตรวจเช็คประจำปีอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง Asia Trafo Easn มีให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การสำรวจตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

1.ตรวจสอบตู้ MDB ตรวจสอบแรงดัน/กระแส/เฟสมาตรฐาน

2.ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานไหม

3.ตรวจสอบตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า

4.ตรวจสอบระดับน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

5.ตรวจสอบสารดูดความชื้น(ถ้ามี)

6.ตรวจสอบ Arcing Horn

7.ตรวจสอบประเก็นจุดซีลยางต่างๆ

8.ตรวจสอบขั้วต่อมีจุดร้อนสายไฟมีความผิดปกติหรือไม่

9.ทำการเก็บน้ำมันไปทดสอบค่าความเป็นฉนวน

10.ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน BIRD GUARD

11.ถ่ายรูปและจัดทำเอกสารสรุปการตรวจเช็คให้ลูกค้า

ผลดีต่อการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันประจำปี

1.ยึดอายุการใช้งานให้หม้อแปลงไฟฟ้า

2.สามารถจ่ายไฟได้ต่อเนื่อง

3.ป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหม้อแปลงไฟฟ้า

4.ไม่เสียโอกาศในการผลิต

5.ป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากจุดหลวมจุดร้อนที่มีการคลายออกตามจุดต่อต่างๆ

6.ไม่ต้องใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ในการซื้อหม้อแปลงหรือซ่อมเมื่อเกิดการชำรุด