ระบบชาร์จทำงานผ่าน APP One Charge ทำรายได้แบ่งเปอร์เซ็นกับเจ้าของได้เลยใน APP https://onecharge.co.th/

ดาวน์โหลด APP One Charge

สถานีอัดประจุไฟฟ้า ตำแหน่งที่ 1 บริษัท เอเซีย ทราโฟ อีสาน จำกัด @ ขอนแก่น

สนใจใช้บริการ Google map

สถานีอัดประจุไฟฟ้า ตำแหน่งที่ 2 PK สวนน้ำ @ มหาสารคาม

สนใจใช้บริการ Google map