สถานีอัดประจุไฟฟ้า EV สวนน้ำ PK @ มหาสารคาม
เครื่องชาร์จขนาด 7 kW แบบ AC ชาร์จ Type 2

สนใจธุระกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าทางเรายินดีให้คำแนะนำฟรี

ทดสอบใช้สถานีอัดประจุไฟฟ้า

ตำแหน่งพิกัด google map

ตำแหน่งพิกัด Plug Share