วัคซีนเข็ม 3

บูธเข็ม 3 แล้วนะเธอ

พนักงานบริษัท เอเซีย ทราโฟ อีสาน จำกัด ขอขอบคุณ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น