บริการของ เอเซีย ทราโฟ อีสาน

One Stop Service

บริษัท เอเซีย ทราโฟ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2536 เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 1-15000 kVA ระบบแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 1-36 kV โดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของ บริษัท มุ่งเน้นด้านคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีกระบวนการคัดเลือกตั้งแต่ วัตถุดิบ การออกแบบ การประกอบและการทดสอบจึงทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องมีคุณภาพดีเยี่ยมเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงถือก่อตั้ง บริษัท เอเซีย ทราโฟ อีสาน จำกัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการดูแลหลังการขายให้มีความรวดเร็วแล้วทันเวลากับลูกค้าตอบโจทย์ในด้านต่างๆของลูกค้าให้ครบครัน ด้วยนโยบาย One Stop Service ครบจบที่ เอเซีย ทราโฟ อีสาน