บริการของ เอเซีย ทราโฟ อีสาน

One Stop Service

บริษัท เอเซีย ทราโฟ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2536 เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 1-15000 kVA ระบบแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 1-36 kV โดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของ บริษัท มุ่งเน้นด้านคุณภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีกระบวนการคัดเลือกตั้งแต่ วัตถุดิบ การออกแบบ การประกอบและการทดสอบจึงทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องมีคุณภาพดีเยี่ยมเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงถือก่อตั้ง บริษัท เอเซีย ทราโฟ อีสาน จำกัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการดูแลหลังการขายให้มีความรวดเร็วแล้วทันเวลากับลูกค้าตอบโจทย์ในด้านต่างๆของลูกค้าให้ครบครัน ด้วยนโยบาย One Stop Service ครบจบที่ เอเซีย ทราโฟ อีสาน

ทำไมถึงต้องบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเป็นหัวใจหลักในการแปลงแรงดันสูงระบบจำหน่าย เพื่อให้สามารถใช้กับอุปกรณ์ทั่วไปที่มีอยู่ได้ในโรงงานหรือบ้านเรือนสถานประกอบการต่างๆ ถูกใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดการจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้หม้อแปลงทำงาน ซึ่งอาจเกิดการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ และชำรุดได้ เพื่อยึดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า ควรต้องมีการตรวจเช็คประจำปีอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง Asia Trafo Easn มีให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การสำรวจตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า

1.ตรวจสอบตู้ MDB ตรวจสอบแรงดัน/กระแส/เฟสมาตรฐาน

2.ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานไหม

3.ตรวจสอบตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า

4.ตรวจสอบระดับน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

5.ตรวจสอบสารดูดความชื้น(ถ้ามี)

6.ตรวจสอบ Arcing Horn

7.ตรวจสอบประเก็นจุดซีลยางต่างๆ

8.ตรวจสอบขั้วต่อมีจุดร้อนสายไฟมีความผิดปกติหรือไม่

9.ทำการเก็บน้ำมันไปทดสอบค่าความเป็นฉนวน

10.ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน BIRD GUARD

11.ถ่ายรูปและจัดทำเอกสารสรุปการตรวจเช็คให้ลูกค้า

ผลดีต่อการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันประจำปี

1.ยึดอายุการใช้งานให้หม้อแปลงไฟฟ้า

2.สามารถจ่ายไฟได้ต่อเนื่อง

3.ป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหม้อแปลงไฟฟ้า

4.ไม่เสียโอกาศในการผลิต

5.ป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากจุดหลวมจุดร้อนที่มีการคลายออกตามจุดต่อต่างๆ

6.ไม่ต้องใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ในการซื้อหม้อแปลงหรือซ่อมเมื่อเกิดการชำรุด