ออกแบบติดตั้งหม้อแปลง 1000 kVA แบบตั้งพื้นรอบรั้ว เดินสายไฟแรงต่ำด้วย Cable Basket

งานขยายเขตรถไฟรางคู่ระยะทาง 35 กิโล แยกชุมชนอยู่เจริญ-โนนสูง นครราชสีมา

Duct bank ใต้ดินสถานีย่อย(กำแพงเพชร 2/แม่ระมาด)

ติดตั้ง CT VT แรงสูงควบคุมการผลิตพลังงานโซล่าเซลล์