จุดชาร์จจุดที่ 1 ขนาด 7 kW 1 Phase

จุดชาร์จจุดที่ 2 ขนาด 7 kW 1 Phase